แรงงานจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 10/2562