สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง