แรงงานจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน