แรงงานจังหวัดจันทบุรีและข้าราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญ และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช