สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีขอเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม ประจำปี 2562