แรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมงานเปิดอบรมอาชีพทหารกองประจำการ สร้างทักษะ ความรู้ ความชำนาญ สร้างอาชีพ หลังปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดจันทบุรี (นางประไพพรรณ  ลุ่มจันทร์) ร่วมงานเปิดอบรมอาชีพทหารกองประจำการ สร้างทักษะ ความรู้ ความชำนาญ สร้างอาชีพ หลังปลดประจำการ ณ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี