ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม