ที่อยู่สำนักงาน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี (ชั้น 4)

เลขที่ 1212/21  ถนนท่าแฉลบ  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 22000

 

โทรศัพท์ : 039-301297

สื่อสาร มท. : 34751

โทรสาร : 039-301298 

E-mail : chanthaburi@mol.go.th